Els ens locals com a agents orientadors: aprenentatges del projecte Xcelence – Escoles Que Inspiren

PDF /// Castellano /// 2024

En la implementació del projecte Xcelence-Escoles que Inspiren, que aposta per millorar l’orientació academicoprofessional als centres educatius, ens vam donar compte de la importània d’anar de la mà amb els ajuntaments per a millorar l’orientació academicoprofessional dels nostres joves, fet que ens va portar a configurar un grup de treball per a compartir aprenentatges i bones practiques entre iguals.

Aquest grup de treball, configurat per professionals de l’administració local de 8 municipis, va permetre al llarg de 3 sessions el 2023, crear un espai de diàleg i intercanvi d’experiències, potenciant l’aprenentatge mutu i les estratègies d’orientació d’aquests municipis tant amb els centres com amb el teixit econòmic.

Els bons resultats ens va fer pensar que valia la pena recollir els aprenentatges del projecte per a posar en valor la important tasca d’aquests municipis i també per a que altres en puguin extreure profit a l’hora d’impulsar l’orientació als seus territoris. És per aquest motiu que vàrem decidir elaborar la publicació: “Els ens locals com agents orientadors”, que presentem al Hub Social el dia 11 de juliol juntament amb Empieza por Educar i la plataforma Zero Abandonament.