L’estat de l’orientació academicoprofessional segons el model Xcelence

PDF /// Castellano /// 2023

L’estudi «L’estat de l’orientació academicoprofessional segons el model Xcelence» presenta una anàlisis de les fortaleses i àrees de millora dels sistemes d’orientació dels centres educatius i té l’objectiu de servir de referència a equips directius d’escoles, institucions acadèmiques, investigadors i administracions públiques, per replantejar reptes i estratègies que millorin la preparació dels estudiants de cara al món laboral.

Xcelence és un model de referència basat en els estàndards internacionals desenvolupat per la Fundació Bertelsmann l’any 2019, que defineix 10 claus que els centres educatius haurien de complir per garantir una orientació integral i de qualitat que prepari a l’alumnat per prendre decisions informades sobre el seu futur. El model proporciona una eina digital (www.xcelence.es) on els centres poden autoavaluar-se.

L’informe es basa en dades i experiències de 225 centres educatius (públics, concertats i privats) recollides en aquesta plataforma durant els tres cursos acadèmics del 2019 al 2022, i té la vocació d’actualitzar els resultats cada any per traçar-ne l’evolució i iniciar processos de millora continua.