Martes, 25 de Abril 2023 /#orientacionprofesional

Vuit ajuntaments catalans promouen plegats el rol dels municipis com agents orientadors clau del sistema educatiu 

Terrassa, Vilafranca, Viladecans, Tarragona, Granollers, Castellar del Vallès, Lleida i Girona conformen el nucli inicial d’aquest grup que busca aprofundir en el paper dels ajuntaments a l'hora d'oferir una orientació acadèmica i professional de qualitat.

Sant Cugat del Vallès, dimarts 25 d’abril de 2023-. La Fundació Bertelsmann i la Fundació Empieza por Educar, amb la col·laboració de JP Morgan, han promogut avui a Sant Cugat del Vallès, en el marc del programa Xcelence – Escoles que Inspiren, la constitució del grup de treball ‘El rol dels municipis com agent orientador clau del sistema educatiu’ en la cerca de bones pràctiques d’orientació acadèmica i professional en l’àmbit de l’administració local. El grup està constituït per diferents tècnics municipals de les àrees d’educació/juventut, promoció econòmica i inserció laboral dels ajuntament de Terrassa, Vilafranca, Viladecans, Tarragona, Granollers, Castellar del Vallès, Lleida i Girona.

El grup de treball neix amb la voluntat de treballar sobre la base compta del tres objectius principals. El primer és aprofundir i posar en valor el paper dels ajuntaments a l’hora d’oferir una orientació acadèmica i professional de qualitat; el segon, facilitar l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques entre diferents consistoris compromesos amb l’orientació; i, en tercer lloc, recollir tot aquest coneixement i facilitar la seva difusió a través d’una publicació que pugui ser útil per a altres administracions i agents locals. La idea és que el grup es reuneixi dues vegades més fins la tardor i poder compartir llavors les conclusions en un informe amb altres municipis interessats.

Aquesta iniciativa de la creació del grup de treball sorgeix en el marc del programa Xcelence-Escoles Que Inspiren de la Fundació Bertelsmann i de la Fundació Empieza por Educar, amb la col·laboració de JP Morgan que busca situar l’orientació professional en un lloc estratègic als centres i apropar el món educatiu amb el laboral. L’objectiu d’aquest projecte és ajudar als centres educatius a elevar l’orientació a un nivell estratègic dins del centre per oferir una orientació de qualitat als estudiants. El model promou una orientació sistemàtica i integral, en què col·laboren els diferents agents del centre (equip directiu, equip orientador i docent) i també altres agents (famílies, professionals, antics alumnes). Així mateix, el programa apropa el món educatiu amb el laboral, mitjançant visites a empreses i xerrades sota la marca específica d’Empreses que Inspiren.